Panathlon

Panathlon

PANATHLON VERKLARING

"Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport"

Met het ondertekenen van deze verklaring ga je de verbintenis aan om heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.
- je streeft de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning na.
- je zet je inspanningen voort om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.
- je erkent en aanvaardt het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en gezonde maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.
- je verwelkomt de steun van sponsors en media, maar je gelooft dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

Rechten van het kind in de sport

Alle kinderen hebben het recht:
- sport te beoefenen
- zich te vermaken en te spelen
- in een gezonde omgeving te leven
- waardig behandeld te worden
- getraind en begeleid te worden door competente mensen
- deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
- zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
- in veilige omstandigheden aan sport te doen

Panathlon

Copyright © 2015. All Rights Reserved GS Beek